Het Doe Het Zelf Huis

Alle techniek onder 1 dak

          Alle technieken onder 1 dak !

Ventilatie

image002Isoleren en ventileren zijn twee dikke vrienden

Isoleren is zeer belangrijk om de energieverliezen te beperken, maar ventileren is noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te garanderen. Bovendien zorgt een goede ventilatie voor een gezonde woning, ze bevordert het comfort en de prestaties van de bewoners en voorkomt zo gezondheidsproblemen. Het is dus van uiterste noodzaak om lucht binnenin gebouwen op regelmatige wijze te verversen. Een juiste en goede ventilatie is noodzakelijk. In zeer goed geïsoleerde woningen die bijna of volledig luchtdicht gebouwd worden, kan de lucht niet goed circuleren, blijft de vervuilde lucht hangen, ontstaat er geurhinder, vochtcondensatie op ramen en muren en worden bacteriën gemakkelijk verspreid.

image004Nood aan gezonde lucht

De lucht binnenshuis wordt elke dag vervuild door de bewoners (door te ademen, zweten), door hun activiteiten (koken, douche, roken), maar ook door het huis zelf (radon, vluchtige organische stoffen, verf, detergenten enz…). Overvloedige isolatie en onvoldoende ventilatie creëren samen een muffe en vervuilde lucht die verschillende ongemakken met zich meebrengt zoals mijten, schimmelvorming, overbrengen van virussen, bacteriën, vochtophoping en de concentratie van schadelijke chemische gassen zoals CO2 (uitgedrukt in ppm). Een slecht binnenhuisklimaat kan zorgen voor ademhalingsproblemen, een droge keel, oogirritatie, hoofdpijn, allergieën, concentratieverlies en schimmelvorming. Daarom is het uitermate belangrijk om grondig en op regelmatige basis te ventileren.

 

image006Ventileren voor jou en jou woning

Veel mensen zijn ervan overtuigd dat het volstaat de ramen af en toe te openen (beluchten). Ventileren is niet hetzelfde als verluchten. Het effect dat hiermee wordt bereikt is tijdelijk, en bovendien gebeurt ventileren via open ramen niet gecontroleerd, wat een energieverlies met zich meebrengt. Bovendien kan het openen van ramen andere problemen met zich meebrengen, zoals geluidshinder, verhoogde kans op inbraak, het binnendringen van insecten enz…

 

Ontstaan van ziektes

image008Als de temperatuur, het vochtgehalte en/of het CO2 -niveau in de woning te hoog worden, wordt het binnenklimaat een broeihaard voor verschillende ziektes. Symptomen hiervan zijn hoofdpijn, hoest, keelpijn, koorts, duizeligheid, ed. De airconditioningdisease kan ook door mechanische of slecht onderhouden ventilatie ontstaan door het verspreiden van lucht via kanalen en filters. De symptomen hiervan zijn kortademigheid, spierpijn, koorts, te vergelijken met griepsymptomen. Vooral kinderen zijn gevoelig voor dergelijke ziektes. Ventileer dus goed om de gezondheid van je gezin te bewaren.

Continu en gecontroleerd ventileren is de enige efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te garanderen.